Μια κοινή απόφαση μαζί σας στα σχέδιά σας;

Γαστρονομικά, προσαρμοσμένα, καινοτόμα και αποτελεσματικά προϊόντα απαιτούν με κατάλληλες λύσεις στα έργα σας, είναι ένας
κορυφαίος κατασκευαστής εξοπλισμού στον κλάδο.


Βιομηχανική Κουζίνα

Η Gastro Professional εδώ και 17 χρόνια ,παρέχει λύσεις για τρόφιμα και ποτά, παρουσίαση και προετοιμασία. Το τμήμα μας στον τομέα της προβολής και του σχεδιασμού έχει εφαρμόσει καινοτόμες ιδέες, των εξειδικευμένων μηχανικών και αρχιτεκτόνων μας στα προϊόντα.

Αερισμός

Οι υπηρεσίες μηχανικής Gastro Professional  είναι σημαντικές για την υγεία μας και για το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Το σωστό έργο είναι απαραίτητο για τη δημιουργία καλής ποιότητας αέρα, κάνουμε τους υπολογισμούς της περιοχής χρήσης και εγκαθιστούμε συστήματα χωρίς προβλήματα.

Συστήματα όζοντος

Συστήματα όζοντος Borasco.

  • Ξενοδοχείο δωμάτια και παρόμοιο έλεγχο της οσμής και της υγρασίας,
  • Βιομηχανική περιοχή επεξεργασίας και αποθήκευσης τροφίμων κουζίνας,
  • Συστήματα σιδερώματος, έλεγχος αέρα και οσμή.

Συνεχιζόμενα Έργα

Μπορείτε να περιηγηθείτε στα συνεχιζόμενα έργα μας ......